Requisits del Master Disc
Tipus de Mastering admesos:
FORMAT SUPORTS ANOTACIONS
DVD-5/9 DVD-R tots els tipus
DVD-5/9 DLT1 cintes DLTIV, format DDP
DVD-5/9 DLT8000 cintes DLTIII/DLTIV, format DDP
DVD-5/9 DLT4000 cintes DLTIII/XT, format DDP
DVD-5/9 DVD (rèplica) sense encriptació CSS
  • Es recomana utilitzar suports d’alta qualitat.
  • La superfície de lectura (cara inferior) ha d’estar lliure de qualsevol taca, impremta dactilar, ratlles, pols, etc.
  • S’aconsella enviar el disc original protegit en un estoig rígid.
  • Recomanem realitzar la gravació a velocitat 1x.
  • No oblideu tancar la sessió abans de gravar el DVD-R.
  • El temps transcorregut entre la gravació i l’entrega a fàbrica ha de ser el menor possible.
  • El disc s’ha de mantenir allunyat de qualsevol font de calor.
  • Tots els DVD-R seran analitzats abans de procedir a la seva utilització com a premaster per a assegurar que estiguin lliures d’errors incorregibles (C2 o E32).