Manipulats
En col·laboració amb el Centre Especial de Treball Joana Margarit, es realitzen tots els processos no automàtics de manipulat.

Treballs que es realitzen:
  • Inserció de discos i llibrets en tot tipus d’estoigs multimèdia, llibres i revistes.
  • Manipulació i premuntatge de petites peces.
  • Muntatges.
  • Embolsat i encaixat de productes diversos.
  • Muntatges de caixes i cartons.
  • Tasques productives amb components elèctrics. Llums i plafons.
  • Envasats, bijuteria, mailing, etc.
  • Retractilat i encelofanat de tot tipus d’envasos i caixes.
El Centre Especial de Treball Joana Margarit és un Centre Especial, registrat i subvencionat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que contracta a més de 80 persones amb algun grau de discapacitat, directament en el centro de treball o deslocalitzat en diverses empreses.

Més informació a www.fundacioxamfra.cat. Certificat en ISO 9001.