Comanda
Pas 1
Sol·licitar un pressupost omplint el formulari de pressupost
Pas 2
Enviar el següent material per missatgeria o correu postal:
  • Disc original (etiquetat amb el “TÍTOL DEL DISCO” + la paraula “MASTER”)
  • Disc amb els arxius gràfics (etiquetat amb el “TÍTOL DEL DISC” + la paraula “GRÀFIQUES”)
  • Pressupost omplert i firmat
  • Còpia del justificant de pagament
COPY LAB - Dpt. de Preimpressió
Passatge d’Estadella, Nave C-2
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Pas 3
Una vez enviado el material:
  • Revisar el seu e-mail en les següents 24 – 48 h
  • Revisar les mostres gràfiques en PDF que li enviarà el Dpt. De Preimpressió
  • Respondre per escrit amb la seva conformitat per l´inici de la fabricació